Posted on

Straksallergi: Tilstander som skyldes IgE-mediert allergi

Straksallergi-Dinhelse.org

Tilstander som skyldes straksallergi, er for eksempel høysnue, insektstikk, medikamentreaksjoner, eksem, astma, anafylaktisk sjokk og noen typer matallergi.

Når et allergen, for eksempel peanøtt allergen, trenger inn i kroppen, kan det føres med lymfen til lymfeknuter. Her vil allergenet stimulere lymfocytter til å produsere IgE antistoff. IgE antistoffet vandrer så med blodet til mastceller som befinner seg ute i vevet. IgE bindes til mastcellen.

Kroppens første møte med allergenet og produksjonen av IgE, utløser ingen synlig allergisk reaksjon, men det dannes antistoffer. Dette kalles sensibilisering. En ny eksponering for allergenet vil derimot gi en allergisk respons fordi antistoffene da aktiveres. Denne responsen kalles symptomfase.

IgG antistoff tester fanger ikke opp IgE-mediert allergi. Det betyr at hvis man har IgE-mediert matallergi (straksallergi) mot for eksempel peanøtter, så vil ikke det gi utslag på IgG antistoff mot peanøtter. Dette er det viktig å være klar over i tolkningen av både IgE tester og IgG tester.

Legg igjen en kommentar