Posted on

Hvordan melk og gluten kan påvirke oppførselen din

Peptider: hvordan melk og gluten kan påvirke oppførselen din

Peptider er kjeder bestående av to eller flere aminosyrer bundet sammen gjennom peptidbindinger. Gluten og melkeproteinet inneholder ofte aminosyrer, som prolin, som gjør dem vanskelig å bryte fullstendig ned.

Hva er peptider?

Peptider er kjeder bestående av to eller flere aminosyrer bundet sammen gjennom peptidbindinger. Lengre kjeder kalles polypeptider og disse molekylene utgjør hoved andelen av alle proteiner. Selve skillet mellom peptidkjeder og proteiner er noe uklart, og det er ikke noe enighet om hvor skillet bør gå. F.eks. er det ikke enighet om molekylet insulin er et lite protein eller et peptid.

Etter inntak av mat vil kroppen starte med å bryte måltidet ned allerede i munnen. Proteinene fra maten vil først brytes ned i magesekken og tynntarmen til peptider og enkeltaminosyrer. Enkeltaminosyrene kan nå tas opp av tarmene og benyttes som byggesteiner i kroppen. Peptidene derimot må absorberes av tarmcellene og brytes ned til enkeltaminosyrer på innsiden av disse. Deretter kan de frigjøres ut i blodet og benyttes av kroppen etter behov.
Peptider kan ha en rekke både positive og negative virkninger i kroppen, men de virker som oftest som

 • Nevrotransmittere
 • Hormoner
 • Frigjøringsfaktorer
 • Vekstregulatorer
 • Immunregulatorer
 • Enzymhemmere
 • Bakteriostatika

Hvorfor er vi opptatt av peptider?

Noen peptider har evnene til å binde seg til opioid reseptorer i kroppen, og disse reseptorene spiller en viktig rolle i smertelindring og bedøvelse. Morfin, blant annet, benytter seg av slike reseptorer for å gi en smertelindrende effekt. Kroppen vår produserer selv også noen opioide peptider i form av endorfiner, enkefaliner og dynorfiner.

Gjennom en rekke nasjonal og internasjonal forskning har det blitt vist at det finnes opioide peptider i gluten og melk. Gluten består av aggregater av gliadin og glutenin, mens fra melk snakker vi om melkeproteinet kasein. Peptider med opiumsvirkning fra kasein, gliadin og glutenin kalles for eksorfiner.

Her hos Dinhelse.org jobber vi med å påvise eksorfinene glumorfin 4A – C og beta-kasomorfin 1-3 – 8.

Bestille UriPep - Peptider i Urin

Hvordan virker peptidene vi er på jakt etter?

Gluten og melkeproteinet inneholder ofte aminosyrer, som prolin, som gjør dem vanskelig å bryte fullstendig ned. Hvis vi skulle ha en eller annen defekt i kroppen som gjør nedbrytningen vanskelig, kan vi sitte igjen med ekesorfinene tidligere omtalt. Dette er fortsatt ikke store molekyler som vi kan se med øynene våre og de vil kunne snike seg fra tarmen og ut i blodbanen. Dette opptaket er øket hos personer som har ulike problemer med tarmene sine og kan ha en økt tarmpermeabilitet. Eksorfinene fra blodbanen opptas gjennom blod-hjerne-barrieren, og kan føre til en rekke ulike lidelser og skader på hjernen. Hvis dette foregår for lenge, kan det gi en irreversibel hjerneatrofi.

Lidelser knyttet til eksorfiner fra gluten og melk er blant annet

 • Depresjon
 • ADHD
 • Autisme
 • Schizofreni
 • Asperger
 • Angst
 • Oksidativt stress

Hvordan finner vi frem til peptidene?

Peptidene er potente signalstoffer og de må brytes ned kjapt for at deres virkning skal slutte. Ellers vil det affiserte området oppleve en overstimulering. Derfor har kroppen peptidaser (enzymer), mer spesifikt overflatepeptidaser, som skal ta seg av nedbrytningen av peptidene. Hos noen vil selve peptidasene være defekte eller hemmet av ulike årsaker og der vil peptidene kunne «angripe» kroppen fritt. Det har blitt vist at f.eks. antistoffene som kroppen danner mot gluten, og særlig gliadin, har en hemmende effekt på overflate-peptidasene. Symptomene som kjennetegner de ulike sentralnervøse sykdommer kan induseres i forsøk gjort på dyr(1-11).

Siden peptidene brytes ned kjapt av overflate-peptidasene, er vi nødt til å ha peptidasehemmere til stede så fort som mulig etter en prøvetaking(12,13), ellers vil vi ikke kunne påvise peptidene i prøven. Vi jobber med å måle peptider i urinen(12,13) og har derfor utviklet egne prøverør som skal brukes ved innsamling av urinprøver.

Peptidene påviser vi med HPLC (høytrykk væskekromatografi) seperasjon og deretter MS/MS (massespektrometri).

Bestille UriPep - Peptider i Urin

Referanser

 1. Hole K, Bergslien AA, Jørgensen H. et al  A  peptide containing fraction from schizophrenia which stimulates opiate receptors and inhibits dopamine uptake. Neuroscience.1979, 4, 1139-47
 2. Sun, Z, Cade ,J.R..A peptide found in schizophrenia and autism causes behavioural changes in rats. Autism 1999, 3, 85-95
 3. Panksepp, J., Normansell, L., Sivily, S.,et al.  Casomorphins reduce separation distress in chickens. Peptides.1978, 5, 829-31.
 4. Bernal,M.E., and Miller,W.H.Electrodermal and cardiac responses of schizophrenic children to sensory stimuli.Psychophysiol.1971,7,155-65
 5. Ritvo E.R., Ornitz,E.M., Scheibel, A.B. et al. Decreased post-rotatory nystagmus in early infantile autism. Neurology 1969,19,653-58
 6. Zagon,I.S andMcLaughlin,P.J. Endogenous opioid systems regulate cell proliferation in the developing rat brain. Brain Res,1987, 412, ,68-72
 7. Hauser,K.F., McLaughlin, P.J. and Zagon,I.S.Endogenous opioid systems and the regulation of dendritic growh and spine formation. J Comp. Neurobiol. 1989, 281,13-22
 8. Ågren,H.,Terenius,L.,and Wahlstrøm,A. Depressive Phenomenology and levels of cerebrospinal fluid endorphins . Annal.N.Y Acad. Scienc.1988, 398, 388-98.
 9. Sun, Z., Cade, R.J., Fregly, M.J. et al. Beta-casomorphine induces Fos-like immunoreactivity in discrete brain regions relevant to schizophrenia and autism. Autism 1999,3, 67-83.
 10. Trivedi,M.S.,Shah,J.S., Al-Mughairy,S., et al . Food derived opioid peptides inhibit cysteine uptake with redox and epigenetic consequences J, Nutrit.Biochem2014,25,1011-17
 11. Fiederowicz,E., Kaczmarski,M.,Cieslinska,A.,et al. β-casomorphin-7  alters µ-opioid receptor and dipepidyl peptidase IV genes expression in children with atopic dermaiits. Peptides 2014,62,144-9
 12. Tveiten,D, Finvold,A., Andersson,M., Schrøder,I.C., Elgstøen,K.B.P., Rønning, P.O. and Reichelt,K.L(2015).Exorphin peptides in urine with HPLC.MS/MS detection.IJISET2(11)57-75(Int.J of Inovative science,engineering and technology)
 13. Tveiten D., Finvold,A., Andersson,M. and Reichelt ,K.L (2014)Peptides and exorphins in the autism spectrum. Open J Psychiat, 4:275-28
Legg igjen en kommentar