kr 999,00 inkl. mva

Lyme Borreliose Pakke er aktuell i forbindelse med at du har fått symptomer og plager etter kjent flåttbitt eller har drevet mye utendørsaktiviteter (villmarksliv, jakt, idrett, jord- og skogbruksarbeid).

Lyme Borreliose Pakke

Lyme-Pakke-Banner

Lyme Borreliose Pakken består av 4 laboratorieanalyser satt sammen for deg som ønsker å undersøke om du har antistoff mot den flåttbårne bakterien borrelia i blodet. Testene som inngår i pakken er Borrelia IgM og IgG basert på ELISA metode og Borrelia IgM og IgG basert på Immunoblot (Western blot).

Borreliose (Lyme borreliose) er den hyppigste flåttbårne sykdommen i Norge og er forårsaket av bakterien Borrelia burgdorferi. Pasienter som får riktig behandling i tidlig fase av sykdommen vil som oftest bli helt friske.

Symptomer tidlig fase: Feber, influensafølelse, hodepine, tretthet, erythema migrans. Det er viktig å minne om at på langt nær alle med borreliasmitte får erythema migrans. Hvis man ikke får behandling for infeksjonen i tidlig fase, kan infeksjonen spre seg til ledd, hjerte og nervesystemet.

Tidlig systemisk sykdom: Opptrer uker til måneder etter bitt. Flere organer kan være involvert. Det vanligste sykdomsbildet i Norge og Europa er nevroborreliose med radikulære smerter, fulgt av lymfocyttmeningitt og i blant ledsaget av kraniell eller perifer nevritt/parese. Mest vanlig er facialisparese. Nakkestivhet er sjeldent. Artritt og muskuloskeletal borreliose samt karditt forekommer.

Senmanifestasjoner: Symptomer som har vedvart fra måneder til få år. Hudforandringer kalt acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), kronisk artritt i store ledd, meningoradikulitt, encefalitt, myelitt og sjeldnere myositt.

Det kan være aktuelt å ta denne testen hvis du opplever sykdom under flått sesongen: Feber, frysninger, hodepine, muskelsmerte, leddsmerte, nakkesmerte, eksem/rødhet i huden, halvsidig ansiktslammelse, hjerterytmeforstyrrelser, lavt blodtrykk og har et kjent flåttbitt eller har drevet mye utendørsaktiviteter (villmarksliv, jakt, idrett, jord- og skogbruksarbeid).

Resultatet av Lyme Borreliose Pakke analysen må tolkes i forhold til pasientens klinikk og analysenes begrensninger. Vår legespesialist i medisinsk mikrobiologi vil gå igjennom og tolke prøveresultatene før de sendes ut.

Det er viktig å være klar over at Borreliose er en klinisk diagnose basert på sykehistorie og laboratorieresultater. Viktige faktorer er informasjon om nylig kjent flåttbitt, rødt hudutslag, tidligere Lyme Borreliose diagnose og om du har brukt antibiotika siste seks måneder.

For mer nyttig informasjon, les mer her: Utfordringer i diagnostikk av borreliose

Hva betyr prøvesvarene ved undersøkelse for borreliaantistoffer?

Når det foreligger et prøvesvar etter undersøkelse for borreliaantistoffer så må dette tolkes i forhold til pasientens klinikk og analysenes begrensninger. En oppsummering av hvilken betydning prøvesvarene kan ha finnes i tabellen under.

Funn av antistoffer Mulige årsaker Handling
Ingen antistoffer Ingen borreliose eller tidlig infeksjonsfase(borreliose) Ny prøve etter 4-6 uker anbefales ved kortvarige symptomer og aktuell klinikk.
Kun IgM Kryssreagerende eller tidlig antistoffrespons mot borrelia Ved kortvarige symptomer vil funn av IgG-antistoffer i ny prøve tatt etter 2-4 uker bekrefte en aktuell infeksjon
Både IgM og IgG Aktuell (pågående) borreliose eller tidligere infeksjon/eksponering med borrelia elleruspesifikke reaksjoner for både IgG og IgM Både IgM- og IgG-antistoffer samtidig styrker mistanke om infeksjon men begge (særlig IgM) kan være uspesifikke.En ny prøve etter 2-6 uker som viser markant titerstigning av IgG kan bekrefte mistanken om pågående infeksjon.Klinikk må alltid vektlegges.Supplerende testing med Westen Blot kan være aktuelt for å avkrefte uspesifikke analysesvar.
Kun IgG Aktuell (pågående) borreliose eller tidligere infeksjon/eksponering med borrelia eller uspesifikke reaksjoner for IgG En ny prøve etter 2-6 uker som viser markant titerstigning kan bekrefte mistanken om pågående infeksjon.Klinikk må alltid vektlegges.

Kilde: Flåttsenteret, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

Rask og enkel bestilling av Lyme Borreliose Pakke:

Hva skjer etter jeg har bestilt?

 1. Vi sender ut nødvendig prøvetakingsutstyr etter bestilling
 2. Skulle noe være feil med utstyret, ber vi om at du kontakter oss
 3. Les nøye gjennom den medfølgende instruksjonen før prøvetaking
 4. Fyll ut medfølgende rekvisisjonsskjema
 5. Bruk den ferdig frankerte esken til retursending
 6. Esken kan sendes via vanlig postgang fra både butikk, postkontor og postkasser

Hva inneholder prøvekitet?

 • Instruksjon
 • 1 prøvetakingsrør – 1 serum
 • 1 transporthylser med skrukork
 • 1 rekvisisjonsskjema
 • 1 ferdig frankert eske til retursending

Viktig praktisk informasjon

 • Prøvematerialet er venøst blod – 1 serum
 • Vi anbefaler at blodprøven tas av autorisert personale enten ved et legekontor, klinikk eller et sykehus
 • Prøven kan sendes tilbake til oss i romtemperatur
 • Forventet svartid er 10 virkedager (med forbehold om at svartid kan avvike grunnet uforventet faktorer som bl.a. instrumentstans, rot i postgangen m.m.)

Dinhelse har tatt i bruk PasientSky, som er en gratis tjeneste og alle anbefales å ta dette i bruk for å motta prøveresultatene digitalt. Uten PasientSky blir prøveresultatet sendt pr. post.

Laboratorieanalyser kan fortelle noe om helsestatus der og da. Det er viktig å merke seg at normale resultater ikke er en garanti for at man ikke har helseplager. De kan heller ikke si noe om utvikling av mulige sykdommer i fremtiden.Analysen er utført ved ISO sertifisert medisinsk laboratorium med akkrediterte tester og metoder.

Analyseresultatene er ikke egnet til å stille medisinske diagnoser alene. Ved sykdom, kontakt din lege.